Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy mgr Małgorzata Rytel oferuje wycenę:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych (biurowe, magazynowe, handlowe)
 • lokali mieszkalnych i użytkowych, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • nieruchomości przemysłowych
 • nieruchomości zabytkowych i sanatoryjnych
 • innych praw związanych z nieruchomościami

Wyceny nieruchomości sporządzane są dla celów

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • skarbowo – podatkowych
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • księgowych
 • podziału majątku
 • postępowań spadkowych
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • określania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • sprawozdań finansowych
 • amortyzacji środków trwałych
 • wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
 • innych

   

  Dodatkowo świadczone przez rzeczoznawcę usługi obejmują analizy rynku nieruchomości, opłacalności inwestycji oraz określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora.

  Zapewniamy fachowe doradztwo z dziedziny nieruchomości. Wysokość wynagrodzenia ustala jest indywidualnie, a cena zlecenia jest uzależniona od rodzaju nieruchomości oraz stopnia złożoności opracowania.

foto

Przedstawiamy Państwu certyfikaty i uprawnienia rzeczoznawcy: